Mục Sư Quản Nhiệm của Hội Thánh Báp-tít Orlando
  
Mục Sư Quản Nhiệm của Hội Thánh Báp-tít Orlando In Email
Viết bởi Nguyễn Văn Bé   

Mục Sư Nguyễn Văn Bé

Lời tâm tình

Tôi là Mục Sư Nguyễn Văn Bé, cảm tạ Chúa vì đã được phuc vụ Ngài trong những năm tháng qua, trãi dài từ California đến Florida, từ phía Tây sang phía Đông của Hoa Kỳ. Gia đình chúng tôi gồm có tám anh chị em, được sinh ra và lớn lên nơi thôn quê vắng vẻ, đó là làng Khánh Hậu, quận Thủ Thừa, tỉnh Long An. Làng của tôi nằm dọc theo quốc lộ 4 về miền Tây, ở giữa tỉnh lỵ Long An và làng Tân Hương thuộc tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho). Ngày xưa nơi đây toàn là lúa, màu xanh của mạ non phủ khắp cánh đồng, nên có những buổi chiều, làn gió đã lượn qua trên cánh đồng, vẻ lên một màu xanh tươi mát vùng thôn quê và cũng làm đời sống nông dân được hiền hòa. Cảm tạ Chúa, từ nơi thôn quê vắng vẻ đó, Ngài đã chọn và cứu tôi ra khỏi nơi tối tăm, để đưa vào nơi sáng láng vào tháng 6 năm 1975 tại đảo Guam của Hoa Kỳ. Từ đó, tôi được làm con của Chúa, được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhà của Ngài. Lời của Chúa đã nắm bắt lấy tôi như là một sứ mạng mà tôi phải thực hiện, để hoàn tất mục đích của mình trên đất, đó là ‘’ Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giu đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất ‘’ Công vụ 1: 8. Trong sự thôi thúc của Chúa Thánh Linh, tôi đã làm chứng và đưa Má tôi cùng anh chị em tôi trở lại với Chúa, tổng cộng hơn 25 người. Đó là Giêrusalem của tôi.  Một ân huệ lớn lao tiếp theo, đó là Chúa đã kêu gọi tôi vào chức vụ để phục vụ Ngài vào tháng 11 năm 1994. Tôi đã hầu việc Đấng Christ tại Hội Thánh Westminster, tiểu bang California, nơi được mang danh là’’ Little Sài gòn’’Thủ đô của người Việt. Sau 4 năm, tôi đến Hội Thánh Sacramento, là Thủ đô của tiểu bang California. Sau 12 năm, tôi đã đưa 210 linh hồn trở lại với Chúa. Đó là xứ Giu đê của tôi. Hành trình theo Chúa còn tiếp diễn, cảm tạ ơn Cha, Ngài đã đưa tôi vào công trường thuộc linh vĩ đại hơn, nên tôi có dịp đi truyền giáo tại Cambodia, đi rao truyền Tin Lành tại Pháp, Đức thuộc Âu Châu và Sydney, Melbourne của Úc Châu. Tại Hoa Kỳ, tôi đã đi thăm viếng và giảng dạy tại các tiểu bang như: Washington, Texas, Iowa, Georgia, Florida, Pensylvania, Massachutsette, Washington DC. Minnesota, và California. Vừa rồi tôi có dịp đến thăm các Hội Thánh tại Việt Nam, dọc đường đi từ Sài Gòn ra Nha Trang, và từ Nha Trang Thành đến Đà lạt. Đến nơi nào tôi cũng cảm nhận được Chúa thăm viếng Hội Thánh của Ngài cách kỳ diệu. Đó là xứ Samari và cùng trái đất của tôi. Cảm tạ Chúa, tôi đã đến Hội Thánh Tin lành Baptist Orlando thuộc tiểu bang Florida, để tiếp tục phục vụ Chúa trong môi trường mới của Southern Baptist Church, địa chỉ là

5838 W. Amelia St. Orlando, Fl. 32835.

Website là www.vietbaptist.org

Lời của Chúa qua tiên tri Giôên’’ ..ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên’’ Giôên 2: 28 – 29. Qua câu Kinh Thánh nầy, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một điều phi thường nào đó trên thế giới của Ngài. Tôi cầu xin Chúa ban cho Hôi Thánh Tin Lành Baptist Orlando một đặc ân, đó là được dự phần vào công việc quan trọng nầy trong khi còn có cơ hội. Muốn thật hết lòng.

 

Tìm kiếm

Bản đồ Nhà thờ

Nhà thờ 1

Nhà thờ 2

Nhà thờ 3

Nhà thờ 4

Nhà thờ 5

Chương trình sinh hoạt

Chúng tôi có các chương trình bằng Việt ngữ cho người lớn và Anh ngữ cho các em tuổi trung học trở xuống như sau.

 

Vietnamese-Speaking Programs

Sunday Devotion:

09:00am — 09:30am

Sunday Bible Classes:

09:30am — 10:15am

Sunday Worship Service:

10:30am — 12:00pm

Friday Night Bible Study:

08:00pm — 09:30pm

 

Youth's English-Speaking Programs

Sunday Bible Classes:

09:30am — 10:00am

Sunday Devotion:

10:00am — 10:30am

Sunday Worship Service:

10:30am — 11:30pm

Friday Night Life-Issues Discussion:

08:00pm — 08:30pm

Friday Night Music Lessons:

08:30pm — 09:30pm

 

We also have various activities during weekdays. Please contact us for more information.

 

Youth Group's Website: 

www.facebook.com/

Thanh Nien Orlando Baptist

 

Quản Nhiệm:

Mục Sư Nguyễn Văn Bé

Điện Thoại: 916-538-8198

 

 

Địa Chỉ Hội Thánh:

5838 W. Amelia St.

Orlando, FL 32835

View Map


Đăng NhậpSố khách trực tuyến

Hiện có 2 khách Trực tuyến

Từ điển tiếng Việt

Tra từ điển: